Aanmelden

Verwijzing

Vanaf januari 2023 kunt u via directe toegankelijkheid Logopedie, DTL, bij ons terecht. Neurologische problematiek, slikproblemen, pre verbale behandelingen behandelen wij uitsluitend op een verwijzing van een arts. U kunt dan door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 015-7370195 of via info@logopd.nl. Indien nodig kunnen wij u ook in het Engels te woord staan.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een screening, dit is een vraaggesprek en indien de screening geen rode vlag oplevert, volgt een verder onderzoek. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt besloten of er behandeling volgt of dat u eerst naar een arts wordt terugverwezen. Iedere behandeling duurt 25 minuten en in de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden, mits dit op medische indicatie gebeurt. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Daarnaast hebben wij, indien nodig, ook contact met andere specialisten, zoals uw verwijzer en/of huisarts. De afspraken hierover maakt u samen met uw logopedist en worden in een behandelovereenkomst genoteerd.

Vergoeding 2023*

* Wij zijn niet aansprakelijk voor de door u gemaakte kosten in onze praktijk en de vergoeding hiervan door uw zorgverzekeraar. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om zich te (laten) informeren bij uw zorgverzekeraar over de exacte vergoeding van de behandelingen.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij WEL een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken in rekening. De behandeling wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met uw eigen risico bij cliënten van 18 jaar en ouder. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Wij krijgen jaarlijks contracten aangeboden van alle verzekeraars, omdat we aan alle voorwaarden voldoen.

Met de volgende verzekeraars hebben wij wel een overeenkomst voor 2023 getekend.

  • DSW, Stad Holland, In Twente, SZVK
  • Achmea/Zilveren Kruis; De Friesland, FBTO, Interpolis, Studenten Goed verzekerd, Pro Life, Ziezo, Avero Achmea, Kiemer
  • Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • ENO, Salland
  • ONVZ, VvAA, Jaaah

Wanneer de praktijk GEEN overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar worden onze declaraties door Infomedics verzorgd. Zij declareren alle behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar als dat mogelijk is. Indien uw zorgverzekeraar, op basis van uw polis, niet het volledige bedrag vergoedt, dan krijgt u voor dat deel een nota thuisgestuurd. Deze nota moet u zelf betalen, evenals verzuimnota’s. Voor de verzekeringen waar wij geen contract mee hebben afgesloten voor 2023 geldt een eigen bijdrage per behandeling indien u een naturapolis heeft. Bij een restitutiebehandeling mag u zelf uw zorgverlener kiezen en krijgt u de kosten meestal volledig vergoed. Let op er bestaan ook combinatiepolissen, waardoor het aan te raden is u goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar welk bedrag er in uw geval vergoed zal worden.

Zowel Saskia als Wendy voldoen aan alle eisen van het kwaliteitsregister paramedici en staan ingeschreven bij de NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten.

Klachtenregeling

Wij vinden het leveren van goede zorg belangrijk en als zorgverlener doen wij er alles aan om dit voor u te realiseren. Mocht u toch onverhoopt een klacht hebben over de behandeling, dan horen wij dit graag van u, zodat wij dit kunnen bespreken. Wanneer dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici,  www.klachtenloketparamedici.nl.