Aanmelden

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 015-7370195. Indien nodig kunnen wij u ook in het Engels te woord staan

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt besloten of er behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten en in de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden, mits dit op medische indicatie gebeurt. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Daarnaast hebben wij, indien nodig, ook contact met andere specialisten, zoals uw verwijzer en/of huisarts. De afspraken hierover maakt u samen met uw logopedist en worden in een behandelovereenkomst genoteerd.

Vergoeding

De behandeling wordt met een geldige verwijzing van een arts geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd (IZA). Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Wij krijgen jaarlijks contracten aangeboden van alle verzekeraars, omdat we aan alle voorwaarden voldoen.

Zowel Saskia als Wendy voldoen aan alle eisen van het kwaliteitsregister paramedici en hebben verschillende cursussen gedaan om de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen. Wij zijn van mening dat hier een passende vergoeding bij hoort.

Meerdere jaren heeft een aantal zorgverzekeraars de logopediepraktijken wurgcontracten aangeboden. De regels die sommige verzekeringen opleggen, kosten veel tijd die wij liever besteden aan de inhoud van de behandelingen. Als gevolg daarvan hebben wij besloten niet met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan.

Cliënten verzekerd bij VGZ, Menzis, Azivo, Anderszorg, CZ, Delta Loyd, OHRA, IZA of daaronder vallende verzekeringen krijgen de rekening thuisgestuurd door UwNota. De rekening wordt aan hen voldaan, waarna u de rekening kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u dan een groot gedeelte van de logopedische behandeling door hen vergoed.

Alle andere zorgverzekeringen, zoals DSW, vergoeden 100% van de logopedische behandeling. Wij adviseren om bij uw zorgverzekeraar te informeren wat er vergoed wordt bij een niet gecontracteerde logopedist en dit schriftelijk te laten bevestigen.