Down syndroom

Deze praktijk heeft zich extra gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met het down syndroom. De logopedische behandeling kan al vroeg starten bij eet- en drinkproblemen, pré verbale logopedie, die vaak het gevolg zijn van een hypotone mondmotoriek.

Daarna zal er gestart worden met het aanleren van communicatieve voorwaarden en middels totale communicatie zal het optimaliseren van de spraak- en taalontwikkeling worden gestimuleerd.

Om dit zo goed mogelijk te doen heb ik een aantal cursussen gevold, onder andere Tan Sodenberg methode, Leespraat, een oriëntatiecursus voor het Mediërend Leren, en een cursus voor de vroegbehandeling van kinderen met het syndroom van Down.