Dyslexie

Een steeds vaker voorkomend probleem is dyslexie ofwel woordblindheid genoemd. De term woordblindheid omvat eigenlijk niet het volledige probleem, omdat er vaak niet alleen leesproblemen zijn maar ook problemen met spelling, klankonderscheiding en geheugen. Vaak is er sprake van problemen in de auditieve functies van kinderen met lees- en spellingproblemen.

Een logopediste kan helpen om de klank- en letterherkenning te verbeteren. Deze praktijk biedt behandeling van auditieve functieproblemen en kan ondersteuning bieden op het gebied van de taal en auditieve vaardigheden.

Problemen bij dyslexie kunnen zijn:

– Problemen met de klank-tekenkoppeling.
– Problemen met de teken-klankkoppeling.
– Auditieve synthese en analyse problemen (hakken en plakken).
– Auditief geheugen.
– Auditieve discriminatie (auditief onderscheid kunnen maken bij klanken).