Logopedie

Door te spreken en te luisteren begrijpen wij elkaar, we communiceren. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stemplooien, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen communiceren moeten wij ook kunnen horen, denken, begrijpen en het kunnen produceren van gesproken en geschreven taal. Soms wordt het communiceren bemoeilijkt door problemen met één van de bovenstaande punten. De logopedist kan dan hulp bieden.

Het eten en drinken is een ander logopedisch behandelgebied. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding.

De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen of ziektes. Voor alle problemen die met communiceren en eet- en drinkproblemen te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht. Die beidt therapie en advies in deze gevallen in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts of anderen bij de zorg voor een cliënt betrokken (para)medici, leerkrachten en remedial teachers.

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).