Spraakontwikkeling

Deze praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van slissen. Als iemand onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed kan uitspreken, kun je spreken van een spraakprobleem.

Kinderen kunnen een achterstand in hun spraakontwikkeling hebben, maar ook volwassenen kunnen problemen hebben met de articulatie. Na een hersenbloeding of door een chronische ziekte kunnen er spraakproblemen ontstaan.

Bij kinderen zie je meestal dat een spraakklank wordt vervangen door een andere, het kind zegt bijvoorbeeld sis in plaats van vis. Dit wordt echter pas als een achterstand gezien, wanneer een kind dit langer dan normaal blijft zeggen.

Problemen met de spraak kunnen zijn:

– Klanken niet goed uitspreken.
– Onverstaanbaar spreken.
– Slissen.
– Binnensmonds spreken.
– Te snel spreken.
– Open en gesloten neusspraak.