Stem

Om geluid te kunnen maken, hebben mensen stemplooien. Door verkeerd stemgebruik kunnen de stemplooien beschadigen en krijgt men een schorre of hese stem. Dit kan bij kinderen ontstaan door veel schreeuwen, gekke stemmetjes nadoen en keelschrapen. Ook door een verkeerde ademtechniek tijdens het spreken, bijvoorbeeld te lang door spreken op één ademing, kunnen de stembanden beschadigd raken.

Wanneer mensen te lang op een verkeerde manier blijven spreken kunnen zich knobbeltjes of poliepen op de stemplooien ontwikkelen. In bepaalde gevallen is logopedie alleen voldoende om deze problemen op te lossen. In andere gevallen wordt de logopedische behandeling gecombineerd met een operatie door de KNO-arts. Veel beroepssprekers kunnen last hebben van hun stem.

Problemen met de stem kunnen zijn:

– Onvoldoende adembeheersing
– Hyperventilatie.
– Heesheid/schorre stem
– Keelklachten door verkeerd stemgebruik.
– Stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen.