Taal

Kinderen leren de moedertaal allemaal in hun eigen tempo. Toch zijn er kinderen die een achterstand in hun taalontwikkeling hebben, bijvoorbeeld wanneer een twee-jarige nog maar een paar woordjes zegt, spreken we van een achterstand.

Als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind, is het verstandig een afspraak met een logopedist te maken. Taalproblemen bij volwassenen kunnen optreden na een hersenbloeding. Zij kunnen dan soms de taal niet meer goed begrijpen, spreken in telegramstijl of zeggen de verkeerde woorden in de verkeerde situatie.

Problemen met de taal kunnen zijn:

– Te korte zinnen zeggen.
– Kleine woordenschat.
– Woordvormen niet goed gebruiken.
– Taal niet goed begrijpen
– Moeite met het vertellen van een logisch opgebouwd verhaal.